Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?

Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?

2023-02-24 11:30:31

A hazai ingatlanok jelentős része társasházi  formában működik. A társasház az ingatlan tulajdonosok sajátos közössége, de  általánosságban nincs arra joga, hogy minden ügyben önállóan eljárjon a  közösség nevében. Törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyben a társasház önállóan  is felléphet.


A hazai ingatlanok jelentős része társasházi formában működik. A társasház az ingatlan tulajdonosok sajátos közössége, de általánosságban nincs arra joga, hogy minden ügyben önállóan eljárjon a közösség nevében. Törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyben a társasház önállóan is felléphet.


Hogyan lehet társasházat alapítani?


A társasház alapító okirat elfogadásával és a társasház ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével jön létre. Az alapításához azonban nem szükségszerű, hogy az épületnek több tulajdonosa legyen. Társasházat egy tulajdonos is alapíthat.


Olyan épületen lehet társasházat alapítani, amelyben legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. A társasház alapításával sajátos tulajdonközösség jön létre, mivel a társasházban kétfajta tulajdon alakul ki. Az alapító okiratban meghatározott egyes épületrészek osztatlan közös tulajdonba kerülnek (pl. tartószerkezetek, tetőszerkezet, lépcsőház stb.). Más épületrészek az ingatlan-nyilvántartásba önálló ingatlanként (régiesebb elnevezéssel: albetétként), külön tulajdonként kerülnek bejegyzésre. Utóbbi önálló ingatlanok a tulajdoni lapon külön helyrajzi számon bejegyzett lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (pl. tároló, garázs).


Mit jelent, hogy a társasház korlátozottan jogképes?


A jogképesség alatt a jogi szaknyelv azt érti, hogy egy személynek jogai és kötelezettségei lehetnek, és eljárhat a bíróság és más hatóságok előtt. Nem csak ember lehet jogképes, hanem szervezetek is, például cégek, civil szervezetek, és az állam is rendelkezik jogképességgel.


A jogképesség általában minden ügyre kiterjed. Rendszerint nem esik korlátozás alá, hogy valakit milyen jogok illethetnek, és milyen kötelezettségeket vállalhat. A társasház ebben a tekintetben különleges, mivel a törvény korlátozott jogalanyisággal ruházza fel.


A társasházközösség az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan indíthat bírósági pert és perelhető. A társasház csak az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése körében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket a saját neve alatt. A társasházközösség saját neve alatt gyakorolja a társasházi közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat és viseli a közös tulajdon terheit is.


Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?


A társasház minden olyan ügyben önállóan eljárhat, amely az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése körébe tartozik. Ezekben az ügyekben a saját neve alatt szerződést is köthet. Például köthet szerződést a társasházi közös tulajdonba tartozó épületrészek felújítására, karbantartására, vagy a közös tulajdonú részek takarítására. Ugyancsak köthet szerződést a közös tulajdonú épületrészek hasznosítására. Például a társasházi tulajdonban álló házmesteri lakást bérbe adhatja vagy kiadhatja a társasház közös udvarán található parkolóhelyet. Arra azonban már nincs joga, hogy például a saját neve alatt ingatlant vásároljon, haszonélvezeti jogot szerezzen vagy örököljön.


Amennyiben a társasház a saját neve alatt köthet szerződést, akkor nem szükséges, hogy az adott szerződést minden tulajdonostárs aláírja. Az ilyen ügyekben a társasházközösséget a közös képviselő képviseli.


Az épület fenntartását és a közös tulajdont érintő ügyekben arra is jogosult a társasház, hogy önállóan perben álljon vagy más eljárásban részt vegyen. Ennek tipikus esete a társasházi közös költség tartozás behajtására irányuló eljárások. A társasház a saját neve alatt érvényesítheti a szavatossági vagy jótállási igényét a közös tulajdonú épületrészeket kivitelező vállalkozóval szemben. Szintén önállóan járhat el az olyan birtokvédelmi ügyben, amely a közös tulajdoni épületrész háborítatlan birtoklásával kapcsolatos.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


- - - - - - - -


A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


A megbízható jogi képviselő


Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392

www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu


Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest



JOGI ISMERETEK
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hazánkban is sokan élnek élettársi kapcsolatban. Mégis gyakran csak az élettárs halála esetén merül fel a kérdés, hogy a túlélő élettárs örökölhet-e az elhunyt után. Az élettársnak szűkebb lehetőségei vannak az öröklésre, mint a túlélő házastársnak. Hogyan örökölhet az élettárs?
Mire érdemes figyelni foglaló esetén?
Mire érdemes figyelni foglaló esetén?
A szerződés megerősítésére szolgáló jogi  biztosítékok közül az egyik legismertebb a foglaló. Ezt a szerződő felek gyakran  alkalmazzák adásvételi szerződések - különösen ingatlan adásvétel - esetén. A  foglalóval kapcsolatban gyakran támadnak félreértések. Mire érdemes figyelni a  foglalónál?
ingatlan árverése
Mi történik a bérleti szerződéssel az ingatlan árverése esetén?
A bírósági végrehajtási eljárás során nem kizárt, hogy olyan ingatlan kerül árverezésre, amelyben bérlő lakik. Ilyen esetekben felmerül, hogy az ingatlant lakottan kell-e árverezni? Mi lesz a bérleti szerződés sorsa az ingatlan árverése után?
okiratok fajtái
Mire figyeljünk magánokirat esetén? Az okiratok titkai 2. rész
Az okiratoknak megvannak a maga titkai. Szerencsére nem olyan nehéz megismerni ezeket, ám egy „térkép” nem árthat, ha nem akarunk eltévedni. A „térkép” első felét itt találod. Most pedig a magánokirat titkaiba pillanthatsz be. Mi lehet magánokirat? Mire kell figyelni a magánokiratoknál?
felugró ablak bezárása
Hasznos információk lakáskeresőknek!

Heti egyszeri hírlevélben értesítjük aktuális lakáspiac helyzetről és alakulásáról.

Név

Email *

Kérem, adja meg nevét és e-mail címét, hogy tájékoztatni tudjuk!
Email címe megadásával hozzájárul, hogy hírleveleket kapjon.

*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!